Historie
Drie van de oprichters van Stichting POP Groen komen voort uit het actiecomité Madestein. In 2002 wilde de Gemeente Tynaarlo kwekerij Madestein in verband met het woonplan Ter Borch verplaatsen naar de landelijke Groningerstraat in De Punt. In eerste instantie naast landgoed Bosch & Vaart. Toen dat niet lukte, werd besloten de vestiging 500 meter verderop aan diezelfde Groningerstraat te realiseren.

Het bij die gelegenheid opgerichte Comité Madestein heeft met hulp van de omgeving, een bestuursrechtadvocaat, diverse (groengezinde) instanties, Leden van de Gemeenteraad en vele anderen dit voornemen tegen kunnen houden.

De wetenschap dat als de inwoners van De Punt niet in actie waren gekomen er langs de Groningerstraat minimaal 5000m2 glaskassen van 4,5 meter hoog zouden zijn opgetrokken en daarnaast de leden van het Comité inmiddels zodanig betrokken waren bij de omgeving, dat het logisch leek het gelegenheidscomité Madestein op te heffen en een nieuw Comité op te richten die zich zou richten op beïnvloeding van de lange(re) termijn ‘groen' plannen van de Gemeente Tynaarlo.

In het voorjaar 2003, ten tijde van het Voorontwerp Provinciaal Omgevings Plan (POP II) werd Comité POP Groen opgericht. Het Voorontwerp POP II werd het eerste stuk dat wij hebben behandeld in het nieuw opgerichte Comité en waarop wij vanuit onze doelstelling een reactie hebben gegeven. Hieraan hebben wij onze naam ontleend.

In het eerste jaar van ons bestaan hebben wij geconstateerd dat Comité POP Groen werd gehoord en gezien. Wij bereikten het een en ander en succes geeft verplichtingen. Wij hebben daarom medio 2004 besloten het Comité POP Groen voort te zetten in een stichtingsvorm. Sedert oktober 2004 zijn wij officieel geregistreerd als Stichting POP Groen. Daarmede werd ook bewerkstelligd dat de gehele Gemeente Tynaarlo tot ons werkterrein wordt gerekend en niet alleen de directe woonomgeving. Dit laatste is belangrijk in verband met het ontvankelijk zijn van bezwaren.

 
    sitemap
naar boven