Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Het ‘aanleggen' van de Ecologische Hoofdstructuur blijft een weerbarstig geheel. Een belangrijk onderdeel hiervan in de realisatie is deels het verwerven van nieuwe natuurgebieden en deels via particulier en agrarisch natuurbeheer.

De Provincie Drenthe heeft zich inmiddels uitgesproken over de wens voor een robuuste EHS in het Ontwerp Omgevingsvisie Provincie. Via Links op deze website kunt u doorklikken naar de website van de Provincie.

Voor de Gemeente Tynaarlo valt Zeegse-Zeijen-Eelde hieronder als Ecologische Verbindingszone (EVZ). Natuurdoelen zijn: vochtige heide, levend hoogveen, bosgemeenschappen van hoogveen, inheemse boscultuur, droog grasland, droge heide, bosgemeenschap van arme zandgrond.

Knelpunten in het geheel zijn o.a. de A28 en het Noord Willemskanaal.

Inmiddels is duidelijk met het huidige kabinetsbeleid dat de natuur steeds ‘bleker' wordt in de toekomst. De EHS en in het verlengde daarvan de EVZ worden zodanig de nek omgedraaid dat gevreesd moet worden voor stilstand en teruggang. Het is de vraag wat er terecht komt van de Provinciale wens voor een robuuste EHS, zoals verwoord in de nieuwe Omgevingsvisie.

 
    sitemap
naar boven