Bedrijventerreinen
In het Collegeprogramma 2006 – 2010 is over bedrijfsactiviteiten in de Gemeente Tynaarlo opgenomen dat ‘het opstellen van kaders en het bieden van mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling, alsmede de nieuwe vestiging van lokale bedrijven' zal worden opgepakt.

Tot 2010 is uitbreiding van bedrijventerreinen o.a. Vriezerbrug niet opgenomen als activiteit.

Het is afwachten of uitbreiding van bedrijventerreinen, met name Vriezerbrug na de Gemeenteraadsverkiezingen maart 2010 weer onderwerp van gesprek wordt.

Afgelopen jaar zijn er regelmatig artikelen verschenen over de bedrijventerreinen in Nederland. Koppen als zichtlocaties met een kakafonie van architectuur, Foeilelijk bedrijventerrein gaven aan ‘wat men er van vindt'.

Natuur en Milieufederatie Drenthe gaf in samenwerking met Drents Plateau een informatieve brochure uit Van bedrijventerrein naar bedrijvenpark. Deze brochure is op te vragen bij info@nmfdrenthe.nl

In het Collegeprogramma 2010 – 2014 van het huidige College staat onder het kopje Economische Ontwikkeling over Vriezerbrug: Ten aanzien van Vriezerbrug Zuid zullen mogelijkheden onderzocht worden om hier een themapark voor energieontwikkeling te realiseren. Deze energiewinning zal aangewend worden voor Vries Nieuwe Stukken inclusief het zwembad, de MFA en het bedrijventerrein, maar wellicht kan deze energiewinning ook breder worden ingezet.
Om de dynamiek van het platteland te behouden komen er meer mogelijkheden om boerenbedrijven een andere bestemming te geven (wonen en / of bedrijven) zonder dat dit belemmeringen oplevert voor bestaande aangrenzende agrarische bedrijven.

 
    sitemap
naar boven